Stránky jsou ve výstavbě.


Právní služby


Komplexní právní
služby z oblasti pracovního,
obchodního a korporátního
práva, včetně přeměn
a akvizic společností.

Daňové poradenství


Daňové poradenství
v oblasti daně z příjmů
právnických osob a DPH,
včetně mezinárodního
zdanění a zpracování
komplexní dokumentace
převodních cen.

Auditorské služby


Ověřování individuálních
a konsolidovaných účetních
závěrek dle České účetní
legislativy a Mezinárodních
účetních standardů IFRS/IAS.

Transakční poradenství


Komplexní poradenství
v oblasti přeměn a tran-
sakcí se společnostmi.
Vytváření holdingových
struktur a kapitálové
restrukturalizace.